Giới thiệu về xã Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh Thủy có diện tích 48,98 km², dân số năm 1999 là 6031 người, mật độ dân số đạt 123 người/km².


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Thủy