Tin hoạt động

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/04/2020 9:05:26 SA

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thông qua việc lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài huyện, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ sắp tới.

 

Các nội dung trọng tâm lấy ý kiến bao gồm: bố cục của báo cáo; phương châm hành động của Đại hội; đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020-2025; nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ tới; những kiến nghị, đề xuất khác.

 

- Thời gian tham gia góp ý từ ngày 14/4/2020 đến trước ngày 30/6/2020.

 

- Mọi đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng các hình thức:

 

- Gửi thư về: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh (Địa chỉ: Số 05, đường Huyền Trân Công chúa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Tri).

 

- Qua hộp thư điện tử: bantuyengiao.vli@tinhuyquangtri.vn

 

* Xem dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại đây.

 

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Thủy