Tin hoạt động

Vĩnh Thủy: Đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 28/07/2019 10:58:19 SA

Ngày 26/6/2018, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Vĩnh Linh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021 tại thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vĩnh Thủy đã được nghe Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Vĩnh Linh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, huyện 5 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 và dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua báo cáo, cử tri xã Vĩnh Thủy rất vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh, huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cử tri đã kiến nghị với Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện một số ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Tiếp tục tăng cường đầu tư có trọng điểm hệ thống cơ sở vật chất như chợ nông thôn, giao thông nông thôn, các công trình phục vụ dân sinh… nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng trong từng tiêu chí để Vĩnh Thủy sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu theo đúng kế hoạch; cần có chính sách hỗ trợ và liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người nông dân trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất, tránh tình trạng khi người dân huy động mọi nguồn lực để tập trung sản xuất mà doanh nghiệp không thu mua làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống bà con; quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ, tôn tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn...  

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Vĩnh Linh và chính quyền địa phương đã tiến hành giải trình, làm rõ phần lớn các nội dung mà cử tri xã Vĩnh Thủy quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến. Các ý kiến, đề xuất khác, các đại biểu tiếp thu và sẽ trình lên kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và HĐND huyện xem xét, giải quyết.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Thủy