Tin hoạt động

Vĩnh Thủy tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 28/07/2019 10:59:44 SA

Ngày 17/8/2018, xã Vĩnh Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của BCT khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” (QCDCCS). Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế DCCS tỉnh, Trần Văn Bến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Vũ Văn Phong - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Qua 20 năm, việc thực hiện Chỉ thị 30 của BCT về dựng và thực hiện QCDCCS tại xã Vĩnh Thủy đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đã có những chuyển biến sâu sắc. Cấp ủy Đảng đã nêu cao vai trò lãnh, chỉ đạo trong tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Pháp lệnh, các Nghị định của Đảng nhà nước, đồng thời vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sơ và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Việc thực hiện QCDC thời gian qua ở địa phương đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 của Đảng. Kết quả thực hiện QCDC trong các loại hình đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội; từ đó mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa người dân với Đảng, chính quyền được tăng cường. Việc thực hiện nội dung công khai để dân biết được thực hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có nhiều nội dung được nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền xã cũng không ngừng đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân, tông trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân; giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Đặc biệt việc thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ luôn được Đảng ủy xã quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới xã Vĩnh Thủy tiếp tục triển khai sâu rộng QDCCS tại địa phương theo phương hướng tiếp tục cụ thể hóa đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kiện toàn tổ chức để củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Gắn thực hiện QCDC với việc “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27 và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18. Trong đó, triển khai các giải pháp cụ thể như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và thực hiện QDCCS. Đẩy mạnh việc thực hiện QDCCS gắn với xây dựng các cấp chính quyền trong sạch vững mạnh. Không ngừng phát huy vai trò cũng như trách nhiệm của của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện quyền DCCS.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Vĩnh Thủy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị khóa 8 về “xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Thủy