Tin hoạt động

Vĩnh Thủy: Huy động khoảng 5 tỉ đồng xây dựng NTM kiểu mẫu


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 14/11/2019 2:44:19 CH

Sau khi trở thành 1 trong 3 xã đầu tiên của tỉnh Quảng Trị v đích NTM vào năm 2014, xã Vĩnh Thuỷ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu. Tính riêng trong năm 2019, xã đã huy động khoảng 5 tỉ đồng xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong đó vốn lồng ghép trên 700 triệu đồng; vốn doanh nghiệp, HTX hơn 600 triệu đồng và vốn từ cộng đồng dân cư 3,5 tỉ đồng.

 

 

Nguồn vốn huy động, xã đặc biệt ưu tiên nguồn lực cho những tiêu chí khó thực hiện, hỗ trợ kịp thời và thích đáng các đơn vị còn khó khăn xây dựng kết cấu hạ tầng. Trọng tâm là xây dựng đường hoa dọc các tuyến đường tỉnh lộ; đường Linh Hải; đường vành đai 3 Thủy Ba Hạ… Từ đó tạo điểm nhấn trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng thời triển khai xây dựng một số công trình nhằm đạt chuẩn các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu, gồm: trường học, giao thông, môi trường.

 

Mặt khác, xã tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân; đẩy mạnh tổ chức sản xuất, duy trì, hình thành các mô hình kinh tế mới cho thu nhập cao, bền vững, như: lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ, lúa giống, cây ăn quả, mô hình nông - lâm kết hợp...

 

Nhờ vậy, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Vĩnh Thủy được đẩy nhanh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cuối tháng 9/2019, Vĩnh Thuỷ là 1 trong 3 xã đầu tiên trong tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

 

Nguyễn Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Thủy