Xây dựng nông thôn mới

Mặt trận xã Vĩnh Thủy chung sức xây dựng quê hương


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 15/11/2019 9:44:48 SA

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận (UBMT) xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh luôn tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.

 

Là một trong hai địa phương đầu tiên của huyện Vĩnh Linh sớm thực hiện thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Vĩnh Thủy có hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, xây dựng khá đồng bộ. Đây là lợi thế giúp Vĩnh Thủy vươn lên phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu liên tục của cả hệ thống chính trị. Trong đó vai trò của UMBT trong việc đoàn kết, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến mọi thắng lợi của địa phương.

 

Một trong những cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực mà UBMT xã triển khai được cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và UBMT huyện Vĩnh Linh ghi nhận đó là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xác định đây là cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân. UBMT xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai đến các tổ chức thành viên và cộng đồng dân cư. Gắn việc thực hiện cuộc vận động với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hoá, làm nhân tố để hình thành gia đình văn hoá, cộng đồng văn hoá một cách bền vững. Đồng thời chú trọng công tác thi đua khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt để nhân rộng phong trào.

 

Hội viên phụ nữ xã Vĩnh Thủy tích cực tham gia làm đường hoa.

 

Nhờ vậy, đã thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Nhân dân có ý thức cao trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hành vi tiêu cực. Các hoạt động tình nghĩa, lối sống đoàn kết trong mỗi cộng đồng, gia đình ngày càng thắt chặt, gắn bó hơn. Nhiều năm qua, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn thiệt thực, đây còn là dịp để người dân gặp gỡ giao lưu và tham gia các hoạt động văn hóa thể thao. Hoạt động này đã trở thành ngày hội lớn tại các khu dân cư trên địa bàn xã, vừa mang ý nghĩa phát huy truyền thống vừa thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Bên cạnh đó, đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa của Vĩnh Thủy được xây dựng khá đồng bộ phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thu văn hóa của Nhân dân. Cơ sở vật chất giáo dục cũng được chăm lo đầu tư mới. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp. 100% cơ quan, đơn vị trường học được công nhận văn hóa, trên 97% gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95%. Liên tục 10 năm liền, y tế xã đạt chuẩn quốc gia…

 

Để nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân, nhiệm vụ tham gia vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại giá trị cao cũng được UBMT xã Vĩnh Thủy tích cực thực hiện. UBMT xã phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án để vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Nhờ vậy, đến nay xã đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung với nhiều giống cây trồng mới cho hiệu quả cao như mô hình lúa hữu cơ, mô hình dứa nguyên liệu, thanh long ruột đỏ, mô hình cây ăn quả các loại như bưởi da xanh, vải, chanh leo, cam… Bên cạnh đó còn các mô hình kinh tế trọng điểm gồm cao su tiểu điền, rừng sản xuất, sắn nguyên liệu, chăn nuôi tổng hợp. Các ngành nghề thương mại- dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và kinh doanh vận tải - vật liệu xây dựng được đầu tư phát triển mạnh mẽ… tạo nên bức tranh kinh tế phát triển khá sôi động và đa dạng. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Thủy đạt trên 41 triệu đồng, tăng hơn 23 triệu đồng so với năm 2010; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%.

 

Hai cuộc vận động lớn là “Ngày Vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được UBMT xã Vĩnh Thủy triển khai đạt kết quả tích cực. Năm 2018, toàn xã huy động được 67 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được triển khai tích cực, kịp thời. Đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBMT xã tích cực vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng hàng Việt; kiên quyết đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham gia trưng bày gian hàng sản phẩm sạch tại Hội chợ xúc tiến thương mại huyện Vĩnh Linh năm 2018. Qua đó, giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng các sản phẩm nông sản sạch của địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

 

Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh.

 

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận từ xã đến cơ sở đã làm tốt chức năng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền với những việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt thực hiện tốt các NQ TW khoá XII; thường xuyên thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Ban Thanh tra nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với HĐND, UBND xã, các ban ngành đoàn thể nhanh chóng giải quyết, hòa giải tốt các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, kịp thời giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần giữ vững ANCT-TTXH trên địa bàn.

 

UBMT xã Vĩnh Thủy còn là đơn vị tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND, tạo điều kiện cho cử tri được trao đổi, kiến nghị những nguyện vọng, tâm tư của quần chúng Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Cũng từ đây, nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến đời sống xã hội được tháo gỡ, giải quyết. Nhân dân được phát huy quyền dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

 

Có thể khẳng định, sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân mãi mãi là trọng tâm xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần đắc lực xây dựng cuộc sống, hình thành ý thức cách mạng đối với mọi tầng lớp trong xã hội. Thời gian tới UBMT  xã Vĩnh Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác này bằng những hoạt động cụ thể, tạo ra sự gắn kết bền vững trong lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Thủy